Visie

Een visie is een manier van kijken naar iets. De visie van Be You Be Different is dat mensen die een nare gebeurtenis hebben meegemaakt, vaak niet meer zichzelf kunnen zijn. Het gaat om een gebeurtenis met een grote sociaal emotionele impact, zoals bijvoorbeeld (seksueel) misbruik en/of mishandeling.

Be You Be Different kiest ervoor om deze mensen niet te zien als slachtoffer.

 

Je bént geen slachtoffer Je mág jezelf zijn Iemand die gezien wordt als een persoon en niet als slachtoffer, kan ondersteund worden in het contact maken met zichzelf, zonder dat er wordt ingegaan op ervaringen in het verleden.

 

Dit betekent niet dat de gebeurtenis wordt ontkent. Maar als een deelnemer van

Be You Be Different een nare gebeurtenis wil delen, kan die daarna begeleid worden naar professionele hulpverlening buiten de dagbesteding.

 

Missie

Sport is een middel waarmee deelnemers van dagbesteding Be You Be Different zich op emotioneel gebied kunnen ontladen.

Sport is ook een middel om te werken aan veerkracht: het fysiek en mentaal incasseren en herstellen en daarna aanpassen of loslaten. Daarbij gaat het niet om 'terugveren' naar de positie van vóór het mentaal en fysiek incasseren, maar om de persoonlijke groei die een deelnemer doormaakt.

 

Met sporten maken deelnemers contact met de eigen emoties en leren zij zichzelf beter kennen Dit is wat Be You Be Different wil bereiken

 

Deelnemers groeien doordat zij zich bewust worden van wie ze zijn en wat zij voelen bij het beeld van zichzelf. Deelnemers groeien ook doordat zij worden ondersteund bij het accepteren zoals ze zijn en het durven anders te zijn.

Doel

Met de begeleiding bij het sporten gaat het om de persoon achter de sporter. Daarbij staat de emotionele ervaring van het sporten centraal, zodat de deelnemer steeds meer zichzelf is of zichzelf wordt. Want sporten doet wat met je. Het maakt niet uit of het sporten is met enkel het gebruik van het eigen lichaam, sporten met gebruik van een apparaat, of sporten in combinatie met een andere deelnemer.